การทำแท่น หรือฐาน ตั้งศาลพระพรหม

การทำแท่น หรือฐาน ตั้งศาลพระพรหม การเตรี … Continue reading “การทำแท่น หรือฐาน ตั้งศาลพระพรหม”